ТЕОРИЈА СИСТЕМА 2

Број ЕСПБ : 5
Смер : ИСИТ (8.семестар)
Наставник : др Братислав Петровић
Асистенти : Ана Поледица, Александар Ракићевић

Циљ овог курса је да се формира квантитативна основа помоћу које је могуће проучавати различита финансијска тржишта и инструменте, али и да се прикажу поступци за анализу и синтезу финансијских система како би се понашали на жељени начин.

Студенти су оспособљени да активно прате трговање на берзанским тржиштима коришћењем софтверских платформи за трговање, и да користе финансијске toolbox-е у оквиру софтверског пакета Матлаб.

2012. Лабораторија за системе, ФОН