ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


Изборно подручје: Управљање системима


Обавезни предмети:

1. Теорија система – одабрана поглавља (Братислав Петровић)
2. Фази логика и системи (Драган Радојевић)
3. Системи са дискретним догађајима (Братислав Петровић, Војсилав Филиповић)

Изборни предмети:

4. Динамички модели финансијких тржишта (Братислав Петровић)
5. Конкуретно програмирање (Божидар Раденковић)
6. Методологија научно-истраживачког рада (Добривоје Михајловић)
7. Неуронске мреже и системи (Добрила Шкатарић, Драган Радојевић, Војислав Филиповић)
8. Нови трендови у операционим истраживањима (Милан Мартић, Ненад Младеновић, Вера Вујчић, Мирко Вујошевић, Мирјана Чангаловић, Милан Станојевић)
9. Рачунарска симулација (Божидар Раденковић)
10. Стохастички процеси ( Војислав Филиповић, Добрила Шкатарић, Зоран Радојчић)
11. Теорија игара (Братислав Петровић, Добрила Шкатарић)
12. Временске серије и фрактали (Зоран Радојчић)
За више информација можете нас контактирати путем електронске поште : petrovic.bratislav@fon.rs

2012. Лабораторија за системе, ФОН