ДИНАМИКА ОРГАНИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА

Број ЕСПБ : 5
Смер : ИСИТ (7.семестар)
Наставник : Петровић Ј. Братислав
Асистенти : Поледица Ана, Драговић Ивана, Александар Ракићевић


Образовни циљ
Циљ курса је да студенти овладају основним појмовима везаним за међународно девизно тржиште, спознају начин његовог функционисања и науче основне технике анализе тржишних информација и управљања девизним средствима.


Стечена знања
Студенти су оспособљени да активно прате трговање на међународном девизном тржишту, да се користе основним методама техничке и фундаменталне анализе и да коришћењем софтверске платформе MetaTrader 4 креирају експертне системе за подршку мануелном трговању и аутоматизоване системе за трговање на девизном тржишту.


САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА


Предавања
У оквиру предавања студенти се упознају са следећим темама:
1. Увод у међународно девизно тржиште (FOREX)
2. Техничка анализа – графички патерни (Technical Analysis – Chart Patterns)
3. Техничка анализа – математички индикатори (Technical Analysis – Mathematical Trading Methods)
4. Фундаментална анализа (Fundamental Analysis)
5. Карактеристике главних светских валута (Profiles and Unique Characteristics of Major Currencies)
6. Менаџмент новца и контрола ризика (Money Management & Risk Control)
7. Валутне кризе (Foreign Exchange Crises)
8. Домаће међубанкарско девизно тржиште (Serbian Interbank market)


Вежбе
У оквиру вежби студенти се упознају са следећим темама:
1. Увод у софтверску трејдинг платформу MetaTrader 4
2. Основи програмирања у MQL4 програмском језику у оквиру MetaTrader 4 платформе
3. Програмирање индикатора
4. Програмирање експертних система
5. Програмирање аутоматизованог система за трговање
6. Израда документације

2012. Лабораторија за системе, ФОН