Увод и прво поглавље књиге Теорија система

Увод и прво поглавље из књиге Теорија система постављени су у Материјалима за предмет Теорија система.

2012. Лабораторија за системе, ФОН