Усмени испит - преглед основних дефиниција и појмова

У одељку Материјали дат је преглед основних дефиниција и појмова из књиге Теорија система који су потребни за полагање усменог дела испита

2012. Лабораторија за системе, ФОН