Термин одржавања наставе

Настава из Теорије система 2 одржаваће се средом, почев од 20.03. 2013. године.
Предавања 16:15-18:00, сала 210а
Вежбе 18:15-20:00, рачунска сала RC-019

Лабораторија за системе

2012. Лабораторија за системе, ФОН