Распоред наставе ТС2 - промена рачунске сале за вежбе

Дошло је до измене у Распореду наставе који се односи на промену рачунске сале за извођење вежби из изборног предмета Теорија система 2:

УТОРАК
Предавања 16.15-18.00, сала А003
Вежбе 18.15-20.00, рачунска сала 019

2012. Лабораторија за системе, ФОН