Предиспитне овавезе 2018/19: Евиденција на лабораторијским вежбама

Објављена је евиденција долазака на лабораторијске вежбе. Молимо вас да проверите број остварених долазака на лабораторијским вежбама, обзиром на постојање услова за признавање резултата остварених на колоквијуму.

Евентуалне примедбе можете послати на мејл aleksandar.rakicevic@fon.bg.ac.rs најкасније до 9.1. у 8ч.

НАПОМЕНА: Постији могућност да због промене индекса или нечитљивости рукописа студент буде уписан на два места са различитим бројем индекса или са грешком у имену и презимену. Стога вас молимо проверите списак детаљно пре него што се обратите са примедбом.

ПрилогВеличина
ts_2018-19__predispitne_obaveze_-_evidencija_lab_vezbe.pdf663.09 KB
2012. Лабораторија за системе, ФОН