I колоквијум - Теоријски део

Драги студенти,

За Теоријски део на I колоквијуму потребно је спремити следеће градиво:
- Првих 6 термина предавања и вежби,
- Књига "Теорија система" - Братислав Петровић - Глава1 и Глава 2
http://labsys.fon.rs/uploads/teorija_sistema_-_usmeni_ispit.pdf

Поздрав,
Катедра за управљање системима

2012. Лабораторија за системе, ФОН