Почетак наставе у школској 2012/13. години

Настава из Неуронских мрежа одржаваће се петком, почев од 22.03. 2013. године.
Предавања 16:15-18:00, сала 104
Вежбе 18:15-20:00, рачунска сала РЦ-Б001

Лабораторија за системе

2012. Лабораторија за системе, ФОН