Наства на изборним предметима Катедре

У уторак, 11.2.2020. са почетком у 14.15ч y сали 111 биће одржано прво предавање из изборног предмета Увод у неуронске мреже.

Позивамо студенте и са других изборних предмета Катедре (Увод у фази логику, Теорија система 2, Моделовање финансијских система) да присуствују предавању, пошто ће на предавању бити речи о организацији наставе и раду током следећег семетра.

2012. Лабораторија за системе, ФОН